3) Tee terapian yhteistyösopimus

Kun sopiva terapeutti on löytynyt, tehdään kirjallinen tai suullinen yhteistyösopimus.
Siinä sovitaan hoidon puitteista eli esimerkiksi siitä

  • kuinka usein ja milloin terapia toteutuu
  • miten maksaminen tapahtuu
  • miten terapian tauoista sovitaan
  • miten menetellään, jos tunteja peruuntuu sekä
  • terapian lopettamiseen liittyvistä periaatteista.