Nuoren kuntoutusraha

Kela voi myöntää nuoren kuntoutusrahaa (http://www.kela.fi/kuntoutusraha_nain-haet?inheritRedirect=true) 16–19-vuotiaalle nuorelle, jonka työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet, ja joka tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelun aikana.

Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on varmistaa nuoren ammatillisen kuntoutumisen käynnistyminen ja toteutuminen, parantaa hänen työllistymisedellytyksiään sekä turvata hänen toimeentulonsa. Tavoitteena on myös ehkäistä nuoren siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Jos nuori on hyväksytty suorittamaan opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaista tutkintoa ennen kuin hän on täyttänyt 20 vuotta, maksetaan kuntoutusrahaa koko tutkinnon suorittamisen ajalta. Kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto ja kotikunnassa (käytännössä yleensä oppilaitoksessa) laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma (KHOPS). Suunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmasta ilmenevät tiedot ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksista ja tavoitteista sekä suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta. Suunnitelmaa tarkistetaan ja toteutumista seurataan kuntoutusrahakauden aikana. Nuoren kuntoutusrahan saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä, kuten kuntoutusraha yleensä. (Hakulomake KU 111)