Erityishoitoraha

Kelasta voi hakea erityishoitorahaa (http://www.kela.fi/erityishoitoraha?inheritRedirect=true) silloin, kun osallistuu alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen niin, että joutuu tilapäisesti olemaan pois töistä. Kyseessä voi olla oma lapsi, avio- tai avopuolison lapsi tai adoptiolapsi.

Myös henkilö, joka hoitaa lasta vanhemman tavoin, voi saada erityishoitorahaa. Erityishoitorahan saaminen edellytyksenä on osallistuminen alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutukseen tai hänen hoitamisensa kotona. Erityishoitorahaa ei makseta, jos hoidon ajalta saa palkkaa tai päivärahaa. Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa ei makseta, jos lapsi on koulussa. Kelan ohjeistuksen mukaan erityishoitorahaa maksetaan vaikean sairauden kohdalla. Hoitava lääkäri kirjoittaa lausunnon, jossa arvioi sairauden vaikeutta. (Lomake SV 89)