KELAN TUET JA MUUT REITIT TERAPIAKULUJEN KATTAMISEKSI

Seuraavaan olen koonnut perustietoja psykoterapiaan liittyvistä Kelan käytännöistä ja tuista (vuoden 2016 tilanne). Ajankohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa Kelasta. Kelan valtakunnallinen puhelinnumero kuntoutusta koskevissa asioissa on 020 692 205.

Kelan lisäksi tai sijasta joissakin tilanteissa psykoterapiakustannuksiin on mahdollista saada toimeentulotukea.

Toisinaan myös työterveyshuolto voi myöntää tukea psykoterapian kustannuksiin.

Joskus psykoterapiaa voi rahoittaa myös vakuutuksen kautta; yleensä vakuutus on otettava ennen oireiden ilmenemistä.

Psykoterapiaan voi tietenkin hakeutua myös hakematta siihen rahoitusta muualta ja maksaa hoidon kulut itse.

Oma käytäntöni on, että haen kuukausittain suoraan Kelasta sen korvaaman osuuden ja laskutan asiakkaalta kuluneen kuukauden omavastuuosuudet käteisellä kuukauden viimeisellä tunnilla.

Lasten ja nuorten terapiat voivat toteutua useampaakin reittiä ja ne ovat usein maksuttomia.

Lue lisää: